PID
PLUS

Post
Intervention
Dossier

Info service tijdens en na verkoop, éénvoudige communicatie interface tussen gebruiker en fabrikant.

Post Intervention Dossier verbindt en communiceert met elkaar in alle stadia van de levensduur van het product.

  • Een digitaal paspoort met alle nuttige info over het raam
  • Technische informatie van het raam (fiche’s, tekeningen,identificatie…)
  • Onderhoudsrichtlijnen en garantie voorwaarden
  • Éénvoudig melding systeem van defecten (interventie aanvraag via qr code)
Read more >

Pid plus is ontwikkeld als tool om het a tot z van het raam te tracken. Intern weten wie wat wanneer gedaan heeft, extern kan je technische info opvragen.

Zo kan de eindklant door de qr code op het raam te scannen automatisch de technische fiche van de gebruikte producten vinden, eventuele technische tekeningen en afmetingen (om bv bij glasbreuk nieuw glas te bestellen) alsook op een héél eenvoudige manier een probleem melden.

Wij weten via die qr code over welk raam het gaat, of er eerder problemen waren, wanneer het geplaatst en opgeleverd is en hebben automatisch alle technische data om eventueel wisselstukken te bestellen.

De hoofdaannemer kan daarnaast een login krijgen om zodoende een opvolgsysteem te kunnen gebruiken waar hij eenvoudig de status kan opvragen per raam. (geplaatst, afgewerkt, probleemmelding, voorlopig opgeleverd, werkpunten voor oplevering, goedkeuring van opvolging en eindoplevering)

Wijzelf kunnen alles vanaf bestelling van profielen, verzaging, bewerking, montage, laden, transport, lossen, plaatsen, glasplaatsen tot afwerking zien wie wat deed en kunnen eveneens op elk moment een status uitrollen van het gehele project. Dit laat ons ook toe om maandelijks correcte vorderingsstaten te creëren welke actueel en traceerbaar zijn. Daarnaast kunnen we alle eventuele problemen zoals beschadigen of niet correct functioneren documenteren met foto’s als bijlage per raam. Eerlijk, vlot en correct…

Proces demo

Om informatie over het venster te krijgen of om een defect te melden, moet u de QR-codesticOm technische informatie over uw raam te verkrijgen of om een defect te melden, moet u de QR-code op het raam scannen met uw telefoon.
(Als u geen scanner op uw telefoon heeft geïnstalleerd, gebruik dan onze online scanner ).
Het zal een link zijn die je doorverwijst naar de pagina die is verbonden met dit exacte venster.

Op deze pagina zal u onderstaande tabbladen vinden:

VAAK
GESTELDE
VRAGEN

Hier vindt u een antwoord op de meest voorkomende vragen.